Drift: På grund af driftsforstyrrelser er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra api.jobindsats.dk

15. november 2019


Målinger vedr. udenlandsk arbejdskraft er opdateret til september 2019

Målingerne over Udenlandsk arbejdskraft i Danmark samt Udstationerede personer og virksomheder i RUT-registreret er blevet opdateret med tal frem til september 2019. Målingerne kan findes under fanebladet ”Arbejdsmarked” og ”Udenlandsk arbejdskraft”. 

For yderligere information om målingerne henvises til info om måling.


Udenlandsk arbedskraft