Drift

På grund af tekniske problemer kan udtræk fra Jobindsats.dk være utilgængelige henover weekenden 22. juni til 23. juni.

13. maj 2019


Måling vedr. udenlandsk arbejdskraft er opdateret til marts 2019

Målingen over antallet af udenlandske statsborgere, der modtager kontanthjælp mv. er blevet opdateret med tal frem til marts 2019. Målingen kan findes under fanebladet ”Arbejdsmarked” og ”Udenlandsk arbejdskraft”. 

For yderligere information om målingen henvises til info om måling.


Udenlandsk arbejdskraft