Drift: På grund af vedligeholdelse kan dataudtræk fra statistikbanken Jobindsats.dk være utilgængeligt lørdag d. 21. marts 2020 kl. 9:00-13:00

Det vil dog stadig være muligt at trække rapporter under Publikationer

13. maj 2019


Måling vedr. udenlandsk arbejdskraft er opdateret til marts 2019

Målingen over antallet af udenlandske statsborgere, der modtager kontanthjælp mv. er blevet opdateret med tal frem til marts 2019. Målingen kan findes under fanebladet ”Arbejdsmarked” og ”Udenlandsk arbejdskraft”. 

For yderligere information om målingen henvises til info om måling.


Udenlandsk arbejdskraft