Drift: På grund af driftsforstyrrelser er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra api.jobindsats.dk

1. juli 2020


A-dagpenge er opdateret frem til maj 2020

Jobindsats.dk er opdateret med nye tal for a-dagpengemodtagere. 

Målingen "Antal personer og fuldtidspersoner", "Aktiveringsgrad og andel aktiveringsberørte", "Antal og andel personer med mentor" og "Forsørgelsesudgifter" er opdateret frem til maj 2020.

Øvrige målinger under "Antal forløb og personer" er opdateret frem til april 2020.

Læs mere under info om målingen.

A-dagpenge