Drift: På grund af driftsforstyrrelser er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra api.jobindsats.dk

30. juni 2020


Målingen vedr. arbejdsmarkedsstatus efter afsluttet forløb er opdateret frem til 1. kvartal 2020

Målingen ”Arbejdsmarkedsstatus efter afsluttet forløb” for Revalidering, Sygedagpenge, integrationsydelse, Forrevalidering, Fleksjob, Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Ledighedsydelse, Ressourceforløb og jobafklaringsforløb er opdateret frem til 1. kvartal 2020.

 

Der kan læses mere om målingerne i info om målingen.

 

Revalidering

Forrevalidering

Kontanthjælp

Uddannelseshjælp

Ledighedsydelse

Ressourceforløb

Fleksjob

Jobafklaringsforløb

A-dagpenge 

Sygedagpenge

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse