Drift: På grund af driftsforstyrrelser er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra api.jobindsats.dk

13. februar 2020


Overlevelseskurver for sygedagpenge er opdateret til 3. kvartal 2019

For sygedagpenge er målingen "Overlevelseskurver" opdateret med nye tal frem til 3. kvartal 2019.


For nærmere beskrivelse af målingen henvises til info om målingen.

Sygedagpenge