Drift: På grund af opdatering af vores server, er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra jobindsats.dk lørdag d. 22.08 kl. 10-14

12. august 2020


Førtidspension er opdateret til juli 2020

Jobindsats.dk er nu opdateret til juli 2020 for målingerne vedr. "Antal forløb og personer" samt mentor under førtidspension. 

 

I målingen er den nye kilde fra UDKPE indarbejdet fra 1. marts 2020. Det har ikke været muligt at udskille seniorpension fra førtidspensionsudbetalingerne, hvorfor seniorpension er en delmængde af førtidspensionsudbetalingerne fra 1. januar 2020. 

 

Alle data fra UDKPE er indarbejdet også data fra Aarhus, Holstebro, Silkeborg og Sønderborg, som overgik delvist tilbage i november 2019. 

 

Der kan læses mere om målingerne i info om målingen.

 

Førtidspension