Drift: På grund af driftsforstyrrelser er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra api.jobindsats.dk

13. juli 2020


Målinger for ordinære løntimer er opdateret til april 2020

Målingen ”Antal og andel personer med ordinære løntimer” er opdateret frem til april 2020 for nedenstående ydelser. Målingen bliver opdateret månedligt.  

Læs mere under info-om-måling.

 

Kontanthjælp 

Uddannelseshjælp 

Integrationsydelse

Ressourceforløb