Drift: På grund af driftsforstyrrelser er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra api.jobindsats.dk

13. februar 2020


Målinger for ordinære løntimer er opdateret til november 2019

Målingen ”Antal og andel personer med ordinære løntimer” er opdateret frem til november 2019 for nedenstående ydelser. Målingen bliver opdateret månedligt.  

Læs mere under info-om-måling.

 

Kontanthjælp 

Uddannelseshjælp 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Ressourceforløb