14. januar 2020


Målinger for ordinære løntimer er opdateret til oktober 2019

Målingen ”Antal og andel personer med ordinære løntimer” er opdateret frem til oktober 2019 for nedenstående ydelser. Målingen bliver opdateret månedligt.  

Læs mere under info-om-måling.

 

Kontanthjælp 

Uddannelseshjælp 

Integrationsydelse

Ressourceforløb