Drift: På grund af opdatering af vores server, er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra jobindsats.dk lørdag d. 22.08 kl. 10-14

19. marts 2020


Målingerne vedr. antal personer og forløb er for Ressourceforløb m.fl. opdateret til februar 2020

 

For ydelsesgrupperne Ressourceforløb, Jobafklaringsforløb, Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, Ledighedsydelse, Fleksjob, Revalidering og Forrevalidering er målingerne under 'Antal forløb og personer' opdateret frem til februar 2020 for antal personer og frem til januar 2020 for antal afsluttede forløb. 

 

For fleksjob er målingerne under 'Arbejdstid under ny fleksjobordning' opdateret frem til januar 2020.
 

Der kan læses mere om målingerne i info om måling 

Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse
Jobafklaringsforløb
Ressourceforløb
Ledighedsydelse
Fleksjob
Revalidering
Forrevalidering