19. juni 2020


Målingerne vedr. antal personer og forløb er for Ressourceforløb m.fl. opdateret til maj 2020

 

For ydelsesgrupperne Ressourceforløb, Jobafklaringsforløb, Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, Ledighedsydelse, Fleksjob, Revalidering og Forrevalidering er målingerne under 'Antal forløb og personer' opdateret frem til maj 2020 for antal personer og frem til april 2020 for antal afsluttede forløb. 

 

For fleksjob er målingerne under 'Arbejdstid under ny fleksjobordning' opdateret frem til april 2020.

Antallet af jobafklaringsforløb er faldet i marts, april og maj måned 2020. Det vurderes, at være en konsekvens af den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge for sygedagpengemodtagere,
der i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 9. juni 2020 har nået revurderingstidspunktet, jf. § 24, eller som i samme periode har nået til udløbet af en forlængelsesregel efter § 27, stk. 1,
eller i samme periode skulle have været overgået til jobafklaringsforløb som følge af, at personen ikke længere var livstruende, alvorlig syg, jf. § 24 c. Der henvises til lov nr. 275 af 26. marts 2020.
 

Der kan læses mere om målingerne i info om måling 

Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse
Jobafklaringsforløb
Ressourceforløb
Ledighedsydelse
Fleksjob
Revalidering
Forrevalidering