Drift: På grund af servicevinduer kan man opleve midlertidig nedetid onsdag d. 18.11, lørdag d. 21.11 samt søndag d. 22.11

20. november 2020


Måling for aktivering og mentor for ressourceforløb m.fl. er opdateret til oktober 2020

Jobindsats.dk er opdateret med nye data for aktivering, mentor samt forsørgelsesudgifter for Revalidering, Forrevalidering, Ledighedsydelse, Jobafklaringsforløb, Ressourceforløb, Fleksjob og Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse.

Målinger for antal aktiverede, aktiveringsgrad og andel aktiveringsberørte, mentor samt udgifter til forsørgelse er opdateret frem til oktober 2020.

Målinger for afsluttede aktiveringsforløb er opdateret frem til september 2020

 

I forbindelse med skift i datakilde og overgang til det Kommunale Ydelsessystem (læs mere her: Kildeskift i kommunaldata) udestår data fra Lolland, Randers og Herning.
Vær opmærksom på, at manglende data ikke kun har indflydelse på de pågældende kommuner, men også på landstallet.

For Lolland og Randers gælder, at alle efterregistreringer foretaget efter d. 7. september 2020 og alle nye registreringer foretaget efter 7. september 2020 ikke er med i målingerne.

For Herning gælder for ydelserne selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, revalidering og forrevalidering, at efterregistreringer foretaget efter 7. september 2020 og alle nye registreringer på eksisterende personer ikke er med i målingerne. For de pågældende ydelser er nyoprettede sager fra 7. august 2020 ikke med i målingerne. For de resterende kommunale ydelser gælder, at efterregistreringer foretaget efter 7. oktober 2020 og alle nye registreringer på eksisterende personer ikke er med i målingerne. For de pågældende ydelser er nyoprettede sager fra 1. september ikke med i målingerne.

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) implementerer en ny forretningsregel for efterbehandling af jobcenterets indberetninger af virksomhedsrettede aktiveringsindsatser, som medfører et mindre fald i antallet af forløb og fuldtidspersoner fra slutningen af 2014 og frem. STAR vil fremover efterbehandle jobcenterets registreringer ved at fjerne dubletter og sammenlægge flere forløb til ét forløb, hvis samme person har været i den samme type virksomhedsrettede indsats på den samme virksomhed uden afbrydelse. Det er særligt enkelte kommuner, som i enkelte perioder har særligt mange forløb, som STAR med den nye efterbehandling samler til ét forløb. 

 

Antallet af jobafklaringsforløb er faldet siden marts måned 2020. Det vurderes, at være en konsekvens af den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge for sygedagpengemodtagere, der i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. oktober 2020 har nået revurderingstidspunktet, jf. § 24, eller som i samme periode har nået til udløbet af en forlængelsesregel efter § 27, stk. 1, eller i samme periode skulle have været overgået til jobafklaringsforløb som følge af, at personen ikke længere var livstruende, alvorlig syg, jf. § 24 c. Der henvises til lov nr. 275 af 26. marts 2020, lov nr. 473 af 22. april 2020, lov nr. 960 af 26. juni 2020 og lov nr. 1335 af 11. september 2020.

 

Der kan læses mere om målingerne i info om målingen.


Revalidering
Forrevalidering
Ledighedsydelse
Ressourceforløb
Jobafklaringsforløb

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Fleksjob