22. juni 2020


Måling for aktivering og mentor for ressourceforløb m.fl. er opdateret til maj 2020

Jobindsats.dk er opdateret med nye data for aktivering, mentor samt forsørgelsesudgifter for Revalidering, Forrevalidering, Ledighedsydelse, Jobafklaringsforløb, Ressourceforløb, Fleksjob og Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse.

Målinger for antal aktiverede, aktiveringsgrad og andel aktiveringsberørte, mentor samt udgifter til forsørgelse er opdateret frem til maj 2020.

Målinger for afsluttede aktiveringsforløb er opdateret frem til april 2020

 

Antallet af jobafklaringsforløb er faldet i marts, april og maj måned 2020. Det vurderes, at være en konsekvens af den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge for sygedagpengemodtagere,
der i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 9. juni 2020 har nået revurderingstidspunktet, jf. § 24, eller som i samme periode har nået til udløbet af en forlængelsesregel efter § 27, stk. 1,
eller i samme periode skulle have været overgået til jobafklaringsforløb som følge af, at personen ikke længere var livstruende, alvorlig syg, jf. § 24 c. Der henvises til lov nr. 275 af 26. marts 2020.

 

Der kan læses mere om målingerne i info om målingen.


Revalidering
Forrevalidering
Ledighedsydelse
Ressourceforløb
Jobafklaringsforløb

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Fleksjob