Drift: På grund af driftsforstyrrelser er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra api.jobindsats.dk

14. februar 2020


Målinger vedr. hjælpemidler og personlig assistance er opdateret for januar 2020

Målinger vedr. hjælpemidler og personlig assistance er opdateret frem til januar 2020.

 

Målingerne kan findes under fanebladet ”Temaer” og ”Kompenserende ordninger”.

 

Find frem til målingerne her.