Drift: På grund af opdatering af vores server, er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra jobindsats.dk lørdag d. 22.08 kl. 10-14

18. september 2020


Målinger for Kontanthjælp og Uddannelseshjælp vedr. antal forløb og personer er opdateret til august 2020

Jobindsats er opdateret med data for kontanthjælp og uddannelseshjælp. Målinger under Antal personer og forløb, antal aktiverede, mentor samt udgifter til forsørgelse er opdateret frem til august 2020.

Antal afsluttede forløb er opdateret frem til juli 2020.

 

For aktiveringsmålingerne er der væsentlige ændringer i antallet af aktiveringsforløb og personer i aktivering i perioden fra april 2019 til juni 2020. Dette skyldes en uhensigtsmæssighed i indlæsning af data, som der nu er blevet rettet op på. Se i øvrigt nyheden Overvurdering og tilretning af aktiveringsdata på jobindsats.dk

  

Der kan læses mere om målingerne i info om målingen.

Kontanthjælp
Uddannelseshjælp