Drift: På grund af servicevinduer kan man opleve midlertidig nedetid onsdag d. 18.11, lørdag d. 21.11 samt søndag d. 22.11

18. november 2020


Målinger for Kontanthjælp og Uddannelseshjælp vedr. antal forløb og personer er opdateret til oktober 2020

Jobindsats er opdateret med data for kontanthjælp og uddannelseshjælp. Målinger under Antal personer og forløb, antal aktiverede, mentor samt udgifter til forsørgelse er opdateret frem til oktober 2020.

Antal afsluttede forløb er opdateret frem til september 2020.

 

I forbindelse med skift i datakilde og overgang til det Kommunale Ydelsessystem (læs mere her: Kildeskift i kommunaldata) udestår data fra Lolland, Randers og Herning. Vær opmærksom på, at manglende data ikke kun har indflydelse på de pågældende kommuner, men også på landstallet.

 

For Lolland og Randers gælder, at alle efterregistreringer foretaget efter d. 7. september 2020 og alle nye registreringer foretaget efter 7. september 2020 ikke er med i målingerne.

For Herning gælder, at efterregistreringer foretaget efter 7. september 2020 og alle nye registreringer på eksisterende personer ikke er med i målingerne. For de pågældende ydelser er nyoprettede sager fra 7. august 2020 ikke med i målingerne. 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) implementerer en ny forretningsregel for efterbehandling af jobcenterets indberetninger af virksomhedsrettede aktiveringsindsatser, som medfører et mindre fald i antallet af forløb og fuldtidspersoner fra slutningen af 2014 og frem. STAR vil fremover efterbehandle jobcenterets registreringer ved at fjerne dubletter og sammenlægge flere forløb til ét forløb, hvis samme person har været i den samme type virksomhedsrettede indsats på den samme virksomhed uden afbrydelse. Det er særligt enkelte kommuner, som i enkelte perioder har særligt mange forløb, som STAR med den nye efterbehandling samler til ét forløb.   

 

Der kan læses mere om målingerne i info om målingen.

Kontanthjælp
Uddannelseshjælp