27. oktober 2020


Målinger for Kontanthjælp og Uddannelseshjælp vedr. antal forløb og personer er opdateret til september 2020

Jobindsats er opdateret med data for kontanthjælp og uddannelseshjælp. Målinger under Antal personer og forløb, mentor samt udgifter til forsørgelse er opdateret frem til september 2020.

Antal afsluttede forløb er opdateret frem til august 2020.

 

I forbindelse med skift i datakilde og overgang til det Kommunale Ydelsessystem (læs mere her: Kildeskift i kommunaldata) udestår data fra Lolland, Randers og Herning. Vær opmærksom på, at manglende data ikke kun har indflydelse på de pågældende kommuner, men også på landstallet.

For Lolland og Randers gælder, at alle efterregistreringer foretaget efter d. 7. september 2020 og alle nye registreringer foretaget efter 7. september 2020 ikke er med i målingerne.

For Herning gælder, at efterregistreringer foretaget efter 7. september 2020 og alle nye registreringer på eksisterende personer ikke er med i målingerne. Endvidere er nyoprettede sager fra 7. august 2020 ikke med i målingerne.

  

Der kan læses mere om målingerne i info om målingen.

Kontanthjælp
Uddannelseshjælp