26. juni 2020


Målinger vedr. ledigheds- og jobindikatorer er opdateret til maj 2020

 

Målingen ’’Antal stillinger i Jobnet’’ er opdateret til maj 2020

I forbindelse med opdateringen med maj 2020 har STAR foretaget en justering af metoden bag målingen, som gør den mere præcis. 

Hidtil har opgørelsen af antallet af opslåede stillinger været baseret på oplysninger om stillingsopslagenes start- og udløbsdato ved oprettelsen på Jobnet. Ved at udnytte data om jobopslag på Jobnet, der er nedtaget før den oprindeligt annoncerede udløbsdato, gives der nu et mere præcist billede af antallet af opslåede stillinger på Jobnet.

Justeringen betyder bl.a., at niveauet i målingen for det gennemsnitlige daglige antal opslåede stillinger er påvirket i nedadgående retning fra ultimo 2017, hvor koden for jobannoncer, der er nedtaget før tid, har været hyppigst anvendt. Koden har bl.a. været anvendt umiddelbart efter nedlukningen af Danmark efter COVID-19.

Målingen, der viser antal stillinger, der i alt har været opslået som ledige i perioden, er også påvirket af justeringen. Antallet af stillinger er således også justeret i nedadgående retning efter ultimo 2017, men i mindre grad end tallene for det gennemsnitlige antal opslåede stillinger.

Endelig ligger niveauet i målingen vedrørende antal nyopslåede stillinger i den enkelte måned generelt få procent lavere end før justeringen. Dette skyldes en tilpasning, så et antal stillinger, der har vist sig aldrig at være aktive på Jobnet, nu ikke længere indgår, ligesom der er tilfælde, hvor en nyopslået stilling efter tilpasningen er flyttet fra en måned til en anden.

Justeringen betyder også, at der i enkelte måneder kan være forholdsvis store udsving på kommunalt niveau i forhold til de tidligere tal.

Der kan læses mere om målingerne i info om målingen.Ledigheds- og jobindikatorer