Drift: På grund af driftsforstyrrelser er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra api.jobindsats.dk

1. juli 2020


Målingen for Langtidsledighed opdateret til maj 2020.

På Jobindsats.dk er data vedrørende langtidsledighed nu opdateret frem til maj 2020.For yderligere information henvises i øvrigt til "Info om målingen".


Ledighedsindikatorer