Drift: På grund af driftsforstyrrelser er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra api.jobindsats.dk

24. juli 2020


Målingen for arbejdskraftreserven er opdateret til juni 2020

På Jobindsats.dk er målingen over "Arbejdskraftreserven" opdateret frem til juni 2020.

 

 Der kan læses mere om målingen i info om målingen.

 
ledigheds- og jobindikatorer