Drift: På grund af driftsforstyrrelser er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra api.jobindsats.dk

25. juni 2020


Målingen for arbejdskraftreserven er opdateret til maj 2020

På Jobindsats.dk er målingen over "Arbejdskraftreserven" opdateret frem til maj 2020.

 

 Der kan læses mere om målingen i info om målingen.

 
ledigheds- og jobindikatorer