Drift: På grund af driftsforstyrrelser er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra api.jobindsats.dk

13. februar 2020


Målinger over antal lønmodtagere er opdateret til december 2019

Målingerne over antal lønmodtagere efter bopæl og arbejdssted er blevet opdateret med tal frem til december 2019.

Målingerne kan findes under fanebladet ”Arbejdsmarked” og ”Ledigheds- og jobindikatorer”.

 
Antal lønmodtagere efter bopæl

Antal lønmodtagere efter arbejdssted