Drift: På grund af driftsforstyrrelser er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra api.jobindsats.dk

13. juli 2020


Målinger over antal lønmodtagere er opdateret til maj 2020

Målingerne over antal lønmodtagere efter bopæl og arbejdssted er blevet opdateret med tal frem til maj 2020.

Målingerne kan findes under fanebladet ”Arbejdsmarked” og ”Ledigheds- og jobindikatorer”.

 
Antal lønmodtagere efter bopæl

Antal lønmodtagere efter arbejdssted