Drift: På grund af driftsforstyrrelser er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra api.jobindsats.dk

13. februar 2020


Ministerens mål er opdateret til december 2019

Jobindsats.dk er opdateret frem til december 2019 vedr. Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder

og Andel beskæftigede og opvisiterede modtagere af kontanthjælp mv. er opdateret frem til oktober 2019.


For yderligere information om målingerne se info om måling.

Ministerens mål