Drift: På grund af driftsforstyrrelser er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra api.jobindsats.dk

14. januar 2020


Ministerens mål er opdateret til november 2019

Jobindsats.dk er opdateret frem til november 2019 vedr. Samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder

og Andel beskæftigede og opvisiterede kontanthjælps-, uddannelseshjælps- og integrationsydelsesmodtagere er opdateret frem til september 2019.


For yderligere information om målingerne se info om måling.

Ministerens mål