Drift: På grund af driftsforstyrrelser er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra api.jobindsats.dk

11. februar 2020


Målinger af jobcentrenes tidlige indsats er opdateret til november 2019

Opgørelserne af "Tidspunkt for første jobsamtale for nye ydelsesmodtagere" og "Tidspunkt for første aktive tilbud for nye ydelsesmodtagere" er opdateret frem til november 2019.

 

Der kan læses mere om målingerne i info om måling

Tidlig indsats