Drift: På grund af opdatering af vores server, er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra jobindsats.dk lørdag d. 22.08 kl. 10-14

14. august 2020


Målinger vedr. udenlandsk arbejdskraft er opdateret til juni 2020

Målingerne over Udenlandsk arbejdskraft i Danmark samt Udstationerede personer og virksomheder i RUT-registreret er blevet opdateret med tal frem til juni 2020. Målingerne kan findes under fanebladet ”Arbejdsmarked” og ”Udenlandsk arbejdskraft”. 

For yderligere information om målingerne henvises til info om måling.


Udenlandsk arbedskraft