Drift: På grund af driftsforstyrrelser er det ikke muligt at foretage dataudtræk fra api.jobindsats.dk

8. juli 2020


Målinger vedr. udenlandsk arbejdskraft er opdateret til maj 2020

Målingerne over antallet af udenlandske statsborgere, der modtager danske ydelser er blevet opdateret med tal frem til maj 2020. Målingerne kan findes under fanebladet ”Arbejdsmarked” og ”Udenlandsk arbejdskraft”. 

For yderligere information om målingerne henvises til info om måling.


Udenlandsk arbejdskraft