10. januar 2020


Målinger vedr. udenlandsk arbejdskraft er opdateret til november 2019

Målingerne over antallet af udenlandske statsborgere, der modtager danske ydelser er blevet opdateret med tal frem til november 2019. Målingerne kan findes under fanebladet ”Arbejdsmarked” og ”Udenlandsk arbejdskraft”. 

For yderligere information om målingerne henvises til info om måling.


Udenlandsk arbejdskraft