Drift: På grund af servicevinduer kan man opleve midlertidig nedetid onsdag d. 18.11, lørdag d. 21.11 samt søndag d. 22.11

27. oktober 2020


Måling vedr. udenlandsk arbejdskraft er opdateret til juli 2020

Måling over antallet af udenlandske statsborgere, der modtager sygedagpenge mv. er blevet opdateret med tal frem til juli 2020. Målingen kan findes under fanebladet ”Arbejdsmarked” og ”Udenlandsk arbejdskraft”. 

 

Ved denne opdatering er data fra det nye sagsbehandlingssystem KSD implementeret. Ved opdateringen er der sket en sammenlægning af sygedagpengedata fra det gamle KMD Sygedagpenge og de nye KSD data. Der er dermed sikret en høj grad af sammenlignelighed i data fra før og efter overgangsdatoen.

For yderligere information om målingerne henvises til info om måling.


Udenlandsk arbejdskraft