Drift: På grund af vedligeholdelse kan dataudtræk fra statistikbanken Jobindsats.dk være utilgængeligt lørdag d. 21. marts 2020 kl. 9:00-13:00

Det vil dog stadig være muligt at trække rapporter under Publikationer

16. maj 2020


Målingerne vedr. beskæftigede udenlandske statsborgeres arbejdsmarkedsstatus over tid er opdateret

 

Målingen vedr. beskæftigede udenlandske statsborgeres arbejdsmarkedsstatus over tid er opdateret til september 2019.  

 

Målingen vedr. beskæftigede udenlandske statsborgeres forudgående arbejdsmarkedsstatus er opdateret til marts 2020.

 

Målingerne kan findes under fanebladet ”Arbejdsmarked” og ”Udenlandsk arbejdskraft”.

For yderligere information om målingerne henvises til info om måling.


Udenlandsk arbejdskraft