31. marts 2021


Målinger vedr. arbejdsmarkedsstatus efter afsluttet forløb er opdateret til 4. kvartal 2020

Målingen ”Arbejdsmarkedsstatus efter afsluttet forløb” for Revalidering, Forrevalidering, Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Ledighedsydelse, Ressourceforløb, Fleksjob, Jobafklaringsforløb, A-dagpenge, Sygedagpenge samt Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse er opdateret frem til 4. kvartal 2020.

 

Der kan læses mere om målingerne i info om målingen.

 

Revalidering

Forrevalidering

Kontanthjælp

Uddannelseshjælp

Ledighedsydelse

Ressourceforløb

Fleksjob

Jobafklaringsforløb

A-dagpenge 

Sygedagpenge

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse