23. april 2021


Målinger for overlevelseskurver er opdateret til 4. kvartal 2020

For ydelsesgrupperne Kontanthjælp, Fleksjob, Ledighedsydelse, Revalidering og Forrevalidering er målingen "Overlevelseskurver" opdateret med nye tal til 4. kvartal 2020.


For nærmere beskrivelse af målingerne henvises til info om målingen.

Revalidering
Forrevalidering
Fleksjob
Ledighedsydelse

Kontanthjælp