26. marts 2021


Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen er opdateret frem til januar 2021

 

Du kan læse mere om opgørelsesmetode for figurerne i afsnittene om jobcenteroverblik og de enkelte reformområder i "Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen" her: http://www.jobindsats.dk/jobindsats/Hjaelp/benchmark/nbi.aspx

 

I figur 20 og 21 frasorteres kommuner med under 10 selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelsesmodtagere, omfattet integrationsprogrammet i december året før i januar-rapporten. Frasortering foretages denne gang i forbindelse med offentliggørelsen af februar-rapporten.

 

Du kan trække den seneste januar-rapport og de tidligere udgaver her.

 

Næste opdatering af rapport forventes i ultimo uge 17 i 2021.