31. maj 2021


Målinger for selvforsørgelsesgrad og andel i beskæftigelse efter aktivering er opdateret til 4. kvartal 2020

Jobindsats.dk er nu opdateret med nye tal for målinger under målingsområdet "Aktivering - selvforsørgelsesgrad og beskæftigelsesandele efter aktivering".

"Selvforsørgelsesgrad efter aktivering" er opdateret frem til 3. kvartal 2020 og "Andel i beskæftigelse efter aktivering" er opdateret frem til 4. kvartal 2020.
 
For nærmere beskrivelse af målingerne henvises til info om målingen (tryk på "i" efter målingsnavnet).


A-dagpenge
Kontanthjælp