13. september 2021


Målinger for ordinære løntimer er opdateret til juni 2021

Målingen ”Antal og andel personer med ordinære løntimer” er opdateret frem til juni 2021 for nedenstående ydelser. Målingen bliver opdateret månedligt.  

Læs mere under info-om-måling.

 

Kontanthjælp 

Uddannelseshjælp 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse

Ressourceforløb