29. oktober 2021


Resultatmålingen baseret på Beskæftigelsesministeriets benchmarkinganalyse er opdateret for 3. kvartal 2020 - 2. kvartal 2021

Målingen "Forventet og faktisk antal og andel fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse" viser resultaterne fra Beskæftigelsesministeriets benchmarkinganalyse. I målingen er det muligt at hente det faktiske og forventede antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse samt den faktiske og forventede andel fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse. Ud fra den forventede andel fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse er det muligt at finde kommuner med tilsvarende rammevilkår. I målingen er det derudover muligt, at finde kommunernes placering i beskæftigelsesministeriets benchmarkrangliste.

 

I modellen er sundhedsdata ikke blevet opdateret i forhold til forrige analyse. Det skyldes, at Sundhedsstyrelsen er ved at omlægge Landspatientsregistret. Det er således sundhedsdata fra 2018 som indgår i modellen frem for sundhedsdata fra 2019.

 

Der er ikke indført konkrete tiltag i analysen i forbindelse med COVID-19. Benchmarkingmodellen søger dog at tage højde for såkaldte eksogene chok, såsom COVID-19, der påvirker hele landet. Dertil søger modellen at tage højde for regionale forskelle gennem de rammevilkår, der beskriver de lokale arbejdsmarkedsforhold.

 

Målingen kan findes under topmenuen Jobcenterindblik og vises for de de to seneste perioder. Målingen opdateres, når beskæftigelsesministeriet offentliggør en ny benchmarkinganalyse. Den næste benchmarkinganalyse forventes offentliggjort marts 2022. 

 

Målingen er relevant i forhold til det Skærpede tilsyn, da den viser, om kommunerne opfylder resultatmålingen, som beskrevet i Bekendtgørelsen om det skærpede tilsyn. 

 

 Læs mere om benchmarkinganalysen her.

Læs om modellen bag benchmarkinganalysen, der er udviklet af VIVE, her.

 

OBS!

Resultatmålingen for 3. kvartal 2020 - 2. kvartal 2021 blev i første omgang offentliggjort d. 29/10, men blev fjernet igen d. 3/11, da der blev konstateret fejl i beregningen af antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse for Vesthimmerland, Nordfyn, Ishøj, Billund, Vejle, Viborg, Silkeborg, Halsnæs, Rødovre, Herlev, Jammerbugt, Odder, Slagelse, Vordingborg, Rebild, Fredericia, Odsherred, Frederikssund, Fredensborg, Holstebro, Aabenraa, Ringkøbing-Skjern, Stevns, Hørsholm, Høje-Taastrup, Svendborg, Ærø og Assens Kommune. Fejlene er rettet op, og målingen er igen tilgængelig d. 5/11.