4. marts 2021


Mentormålinger er opdateret frem til januar 2021

Målingen for brugen af mentor, "Antal og andel personer med mentor", er opdateret frem til januar 2021 for følgende ydelser: A-dagpenge, Revalidering, Forrevalidering, Fleksjob, Ledighedsydelse, Førtidspension, Ressourceforløb, Jobafklaringsforløb, Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse.

Der kan læses mere om målingerne i info om måling 

Antal og andel personer med mentor