19. november 2021


Målingerne vedr. antal personer og forløb er for Ressourceforløb m.fl. opdateret til oktober 2021

For ydelsesgrupperne Ressourceforløb, Jobafklaringsforløb, Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, Ledighedsydelse, Fleksjob, Revalidering og Forrevalidering er målingerne under 'Antal forløb og personer' opdateret frem til oktober 2021 for antal personer og frem til september 2021 for antal afsluttede forløb. 

For fleksjob er målingerne under 'Arbejdstid under ny fleksjobordning' opdateret frem til september 2021.

 

I perioden fra august 2020 til november 2021 overgår kommunerne løbende til det Kommunale Ydelsessystem (KY) (læs mere her: Kildeskift i kommunaldata). Data fra kommunerne, som er overgået til KY, er nu også inkluderet i målingerne.

  

Antallet af jobafklaringsforløb er faldet siden marts måned 2020. Det vurderes at være en konsekvens af de midlertidige regler om forlængelse af retten til sygedagpenge, således at ingen sygedagpengemodtagere i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2021 skulle overgå til jobafklaringsforløb. Der henvises til lov nr. 275 af 26. marts 2020, lov nr. 473 af 22. april 2020, lov nr. 960 af 26. juni 2020, lov nr. 1335 af 11. september 2020, lov nr. 1642 af 19. november 2020, lov nr. 57 af 19. januar 2021, lov nr. 467 af 20. marts 2021 og lov nr. 877 af 12. maj 2021.

 

Der kan læses mere om målingerne i info om måling 

Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse
Jobafklaringsforløb
Ressourceforløb
Ledighedsydelse
Fleksjob
Revalidering
Forrevalidering