25. marts 2021


Målingerne vedr. antal personer og forløb er for Ressourceforløb m.fl. opdateret til februar 2021

For ydelsesgrupperne Ressourceforløb, Jobafklaringsforløb, Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, Ledighedsydelse, Fleksjob, Revalidering og Forrevalidering er målingerne under 'Antal forløb og personer' opdateret frem til februar 2021 for antal personer og frem til januar 2021 for antal afsluttede forløb. 

For fleksjob er målingerne under 'Arbejdstid under ny fleksjobordning' opdateret frem til januar 2021.

 
 

Der kan læses mere om målingerne i info om måling 

Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse
Jobafklaringsforløb
Ressourceforløb
Ledighedsydelse
Fleksjob
Revalidering
Forrevalidering