3. marts 2021


Måling for aktivering og mentor for ressourceforløb m.fl. er opdateret til januar 2021

Jobindsats.dk er opdateret med nye data for aktivering samt forsørgelsesudgifter for Revalidering, Forrevalidering, Ledighedsydelse, Jobafklaringsforløb, Ressourceforløb, Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse.

Målinger for antal aktiverede, aktiveringsgrad og andel aktiveringsberørte samt udgifter til forsørgelse er opdateret frem til januar 2021.

Målinger for afsluttede aktiveringsforløb er opdateret frem til december 2020

 

I perioden fra august 2020 til november 2021 overgår kommunerne løbende til det Kommunale Ydelsessystem (KY) (læs mere her: Kildeskift i kommunaldata). Data fra kommunerne, som er overgået til KY, er nu også inkluderet i målingerne.

 

Antallet af jobafklaringsforløb er faldet siden marts måned 2020. Det vurderes, at være en konsekvens af den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge for sygedagpengemodtagere, der i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 31. oktober 2020 har nået revurderingstidspunktet, jf. § 24, eller som i samme periode har nået til udløbet af en forlængelsesregel efter § 27, stk. 1, eller i samme periode skulle have været overgået til jobafklaringsforløb som følge af, at personen ikke længere var livstruende, alvorlig syg, jf. § 24 c. Der henvises til lov nr. 275 af 26. marts 2020, lov nr. 473 af 22. april 2020, lov nr. 960 af 26. juni 2020 og lov nr. 1335 af 11. september 2020.

 

Der kan læses mere om målingerne i info om målingen.


Revalidering
Forrevalidering
Ledighedsydelse
Ressourceforløb
Jobafklaringsforløb
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse