21. april 2021


Måling for aktivering og mentor for ressourceforløb m.fl. er opdateret til marts 2021

Jobindsats.dk er opdateret med nye data for aktivering samt forsørgelsesudgifter for Revalidering, Forrevalidering, Ledighedsydelse, Jobafklaringsforløb, Ressourceforløb, Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse.

Målinger for antal aktiverede, aktiveringsgrad og andel aktiveringsberørte, mentor samt udgifter til forsørgelse er opdateret frem til marts 2021.

Målinger for afsluttede aktiveringsforløb er opdateret frem til februar 2021

 

I perioden fra august 2020 til november 2021 overgår kommunerne løbende til det Kommunale Ydelsessystem (KY) (læs mere her: Kildeskift i kommunaldata). Data fra kommunerne, som er overgået til KY, er nu også inkluderet i målingerne.

 

Antallet af jobafklaringsforløb er faldet siden marts måned 2020. Det vurderes, at være en konsekvens af den midlertidige forlængelse af retten til sygedagpenge for sygedagpengemodtagere, der i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. april 2021 har nået revurderingstidspunktet, jf. § 24, eller som i samme periode har nået til udløbet af en forlængelsesregel efter § 27, stk. 1, eller i samme periode skulle have været overgået til jobafklaringsforløb som følge af, at personen ikke længere var livstruende, alvorlig syg, jf. § 24 c. 

 

Der kan læses mere om målingerne i info om målingen.


Revalidering
Forrevalidering
Ledighedsydelse
Ressourceforløb
Jobafklaringsforløb
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse