3. maj 2021


Målingen for Langtidsledighed opdateret til marts 2021

På Jobindsats.dk er data vedrørende langtidsledighed nu opdateret frem til marts 2021.For yderligere information henvises i øvrigt til "Info om målingen".


Ledighedsindikatorer