13. oktober 2021


Målinger over antal lønmodtagere er opdateret til august 2021

Målingerne over antal lønmodtagere efter bopæl og arbejdssted er blevet opdateret med tal frem til august 2021.

 

Målingerne kan findes under fanebladet ’Arbejdsmarked’ og ’Ledigheds- og jobindikatorer’.

 

For yderligere information om målingerne henvises til info om måling.

 

 
Antal lønmodtagere efter bopæl

Antal lønmodtagere efter arbejdssted