Brugertilfredshed: Hjælp os med at forbedre Jobindsats.dk ved at svare på vores brugertilfredshedsundersøgelse.

Det tager ca. 5 minutter.  Åben undersøgelsen (klik her)

12. februar 2021


Målinger vedr. udenlandsk arbejdskraft er opdateret til december 2020

 

Målingerne over Udenlandsk arbejdskraft i Danmark samt Udstationerede personer og virksomheder i RUT-registret er blevet opdateret med tal frem til december 2020.

Til målingen Udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark (Opholdsgrundlag, statsborgerskab, branche) samt de to målinger vedr. udstationerede personer og virksomheder i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) bemærkes, at brancheopdelingen med denne opdatering er ændret fra standardgruppe 19 til en gruppering med 17 brancher.

Ændringen består i, at de offentlige brancher 'Offentlig administration, forsvar og politi', 'Undervisning' samt 'Sundhed og socialvæsen’ nu er slået sammen under ét; ’Offentlig administration, undervisning og sundhed'.

Baggrunden er, at en række persongrupper med skiftende arbejdssteder eller arbejdssted i hjemmet inden for brancherne ’Sundhed og socialvæsen’ og ’Undervisning’ ved indberetningen til Indkomstregisteret er henført til et administrativt arbejdssted (Offentlig administration) i stedet for den branche, der svarer til aktiviteten (’Sundhed og socialvæsen’ eller Undervisning’). Det drejer sig fx om hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker, sundhedsplejersker, dagplejere, lærere og pædagoger.

 

Målingerne kan findes under fanebladet ’Arbejdsmarked’ og ’Udenlandsk arbejdskraft’.

 

For yderligere information om målingerne henvises til info om måling.

 


Udenlandsk arbedskraft