5. oktober 2021


Målinger vedr. udenlandsk arbejdskraft er opdateret til august 2021

Målingerne over antallet af udenlandske statsborgere, der modtager kontanthjælp mv. hhv. a-dagpenge mv. er blevet opdateret med tal frem til august 2021. Målingerne kan findes under fanebladet ”Arbejdsmarked” og ”Udenlandsk arbejdskraft”. 

 

I perioden fra august 2020 til november 2021 overgår kommunerne løbende til det Kommunale Ydelsessystem (KY) (læs mere her: Kildeskift i kommunaldata). Data fra kommunerne, som er overgået til KY, er nu også inkluderet i målingerne.

  

For yderligere information om målingerne henvises til info om måling.


Udenlandsk arbejdskraft