Publikationer

På denne side finder du en samling af relevante materialer

Alle publikationer kan downloades som PDF'er, eller bestilles ved at rette henvendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på jobindsats@star.dk

 

OBS. rapporten har ikke været opdateret de sidste to uger på grund udfordringer med dataleverancen.

 

Velkommen til Beskæftigelsesministeriets COVID-19 beredskab, der løbende overvåger arbejdsmarkedet i lyset af COVID-19.

 

I nedenstående rapport finder du daglige, ugentlige og månedlige opgørelser af tilmeldte ledige og opslåede stillinger på jobnet.dk, samt ugentlige opgørelser af midlertidige arbejdsfordelinger. Du kan I rapporten se tal for hele landet samt for de 8 Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR-områder). Dertil kan du vha. mouse-over finde tal for nytilmeldte og nyopslåede stillinger.

 

Rapport: Beskæftigelsesministeriets COVID-19 beredskab (Åbner ny fane)

Rapporten opdateres medio ugen. Arbejdsfordelinger opdateres i slutningen af ugen. 

 

 

På grund af diskretioneringsudfordringer har det været nødvendigt, at lave en selvstændig rapport for kommuner:

 

Rapport: Beskæftigelsesministeriets COVID-19 beredskab, kommuner (Åbner ny fane)

Rapporten opdateres medio ugen. 

 

I den kommunale rapport finder du kun ugentlige og månedlige opgørelser af tilmeldte ledige og opslåede stillinger. Til gengæld er det muligt at få tal vist på kommunalt niveau. Dertil kan du vha. mouse-over stadig finde tal for nytilmeldte og nyopslåede stillinger.

 

Bemærk, at der diskretioneres, hvis et tal er under 3. Det kan påvirke de ugentlige og månedlige opgørelser, der er dannet på baggrund af de daglige tal.

 

Som følge af de nye rapporter, er fanen "Beskæftigelsesministeriets COVID-19 beredskab, den regionale situation på arbejdsmarkedet" nedlagt.

Gamle rapporter kan findes under fanen ”Arkiv”. 

 

Rapporten opdateres hver mandag. 

Beskæftigelsesministeriet udarbejder opgørelser, der løbende overvåger arbejdsmarkedet, som følge af krisen med corona-virussets udbredelse i Danmark.

Nedenstående rapporter er et supplement til den regionale opgørelse, hvor det er muligt at se tallene fordelt på forskellige karakteristika, såsom køn, alder, herkomst, statsborgerskab, uddannelse og A-kasse.

Rapporten bliver opdateret hver mandag efter kl. 12. 

 

NBPå grund af datakildeskift opdateres rapportens opgørelser over opslåede stillinger på Jobnet.dk tidligst igen efter sommerferien.

 

NB: Fra og med rapporten for 28. juni 2020 (offentliggøres den 29. juni) justeres metoden bag opgørelsen af henholdsvis opslåede og nyopslåede stillinger på Jobnet.dk i rapporterne ’’Regional overvågning af situationen på arbejdsmarkedet’’ og ’’Bilag: Regional overvågning af situationen på arbejdsmarkedet’’. Justeringen af metoden omfatter de fulde tidsserier for opslåede og nyopslåede stillinger, der vises i rapporterne. Tallene i de tidligere rapporter kan herefter ikke sammenlignes med tallene i rapporterne fra og med 28. juni. Justeringen af metoden er allerede foretaget i hovedrapporten ’’Aktuel overvågning af situationen på arbejdsmarkedet’’ for 23. juni 2020 (offentliggjort den 24. juni) Se mere her.

 

NB: Rapporten for mandag den 13. april 2020 er blevet rettet, så tabel 9.8 vedr. tal for Nordjylland i stedet for Vestjylland. 

 

NB: Fra og med bilagsrapporten for 30. august 2020 (offentliggjort den 1. september) er metoden bag opgørelsen af tilmeldte ledige fordelt på branche justeret (tabel 1.8 og de tilsvarende regionalt opdelte tabeller). Justeringen af metoden omfatter hele perioden tilbage fra 8. marts 2020. Og tallene i de tidligere rapporter kan herefter ikke sammenlignes med tallene i rapporterne fra og med 30. august. De nytilmeldte lediges procentvise fordeling mellem brancherne har kun ændret sig i mindre omfang og det samme gælder fordelingen mellem brancherne af bestanden af tilmeldte pr. 8. marts 2020. Inden for den enkelte branche kan antallet af nytilmeldte ledige være ændret en del, og det samme gælder tallene for udviklingen i bestanden fra 8. marts 2020 og frem til aktuel dato. Det gælder særligt inden for brancher som ’Offentlig administration, politi og forsvar’ samt ’Sundhed og socialvæsen’.

 

NB: Rapporten blev ikke opdateret den 28. december 2020 i juleferien eller 5. april i påskeferien.

  

Bilag: Regional overvågning af situationen på arbejdsmarkedet fordelt på forskellige karakteristika

 1. Bilag, søndag d. 8. august 2021
 2. Bilag, søndag d. 1. august 2021
 3. Bilag, søndag d. 25. juli 2021
 4. Bilag, søndag d. 18. juli 2021
 5. Bilag, søndag d. 11. juli 2021
 6. Bilag, søndag d. 4. juli 2021
 7. Bilag, søndag d. 27. juni 2021
 8. Bilag, søndag d. 20. juni 2021
 9. Bilag, søndag d. 13. juni 2021
 10. Bilag, søndag d. 6. juni 2021
 11. Bilag, søndag d. 30. maj 2021
 12. Bilag, søndag d. 23. maj 2021
 13. Bilag, søndag d. 16. maj 2021
 14. Bilag, søndag d. 9. maj 2021
 15. Bilag, søndag d. 2. maj 2021
 16. Bilag, søndag d. 25. april 2021
 17. Bilag, søndag d. 18. april 2021
 18. Bilag, søndag d. 11. april 2021
 19. Bilag, søndag d. 28. marts 2021
 20. Bilag, søndag d. 21 marts 2021
 21. Bilag, søndag d. 14. marts 2021
 22. Bilag, søndag d. 7. marts 2021
 23. Bilag, søndag d. 28. februar 2021
 24. Bilag, søndag d. 21. februar 2021
 25. Bilag, søndag d. 14. februar 2021
 26. Bilag, søndag d. 7. februar 2021
 27. Bilag, søndag d. 31. januar 2021
 28. Bilag, søndag d. 24. januar 2021
 29. Bilag, søndag d. 17. januar 2021
 30. Bilag, søndag d. 10. januar 2021
 31. Bilag, søndag d. 3. januar 2021
 32. Bilag, søndag d. 20. december 2020
 33. Bilag, søndag d. 13. december 2020
 34. Bilag, søndag d. 6. december 2020
 35. Bilag, søndag d. 29. november 2020
 36. Bilag, søndag d. 22. november 2020
 37. Bilag, søndag d. 15. november 2020
 38. Bilag, søndag d. 8. november 2020
 39. Bilag, søndag d. 1. november 2020
 40. Bilag, søndag den 25. oktober 2020
 41. Bilag, søndag den 18. oktober 2020
 42. Bilag, søndag den 11. oktober 2020
 43. Bilag, søndag den 4. oktober 2020
 44. Bilag, søndag den 27. september 2020
 45. Bilag, søndag den 20. september 2020
 46. Bilag, søndag den 13. september 2020
 47. Bilag, søndag den 6. september 2020
 48. Bilag, søndag den 30. august 2020
 49. Bilag, søndag den 23. august 2020
 50. Bilag, søndag den 16. august 2020
 51. Bilag, søndag den 9. august 2020
 52. Bilag, søndag den 2. august 2020
 53. Bilag, søndag den 28. juni 2020
 54. Bilag, søndag den 21. juni 2020
 55. Bilag, søndag den 14. juni 2020
 56. Bilag, søndag den 7. juni 2020
 57. Bilag, søndag den 31. maj 2020
 58. Bilag, søndag den 24. maj 2020
 59. Bilag, søndag den 17. maj 2020
 60. Bilag, søndag den 10. maj 2020
 61. Bilag, søndag den 3. maj 2020
 62. Bilag, søndag den 26. april 2020
 63. Bilag, søndag den 19. april 2020
 64. Bilag, mandag den 13. april 2020
 65. Bilag, mandag den 6. april 2020
 66. Bilag, onsdag den 1. april 2020
 

 

Velkommen til Jobcenterindbliksrapporten

I Jobcenterindbliksrapporten kan du se 1) om kommunen har færre på offentlig forsørgelse end forventet, 2) i hvilket omfang kommunen giver borgerne en tidlig indsats og 3) i hvilket omfang kommunen efterlader borgerne passive uden indsats og kontakt med jobcentreret.

 

Rapporten kan endvidere bruges af kommunen til at vurdere risikoen for at blive omfattet af skærpet tilsyn, idet rapporten viser om kommunen opfylder de beskrevne resultatmål og fokusmål i bekendtgørelsen om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats.

 

Endeligt er det i rapporten muligt at se, hvordan kommunen ligger i forhold til andre kommuner og top 10.

 

Rapport: Jobcenterindbliksrapport (Åbner ny fane)

 

(Opdateres én gang om måneden ift. fokusmål. Resultatmåling for 2. halvår 2020 til 1. halvår 2021 forventes opdateret i forbindelse med september-rapporten i 2021, mens resultatmåling for 1. halvår til 2. halvår 2021 forventes opdateret i forbindelse med december-rapporten i 2022)

 

Der er følgende opmærksomhedspunkter ift. rapporten:

 1. Tal i rapporten diskretioneres, hvis tallet er mindre end 3. Dertil diskretioneres antal ydelsesmodtagere med 6 mdrs. anciennitet/mindst 12 mdrs. anciennitet samt antal ydelsesmodtagere med 6 mdrs. anciennitet/mindst 12 mdrs. anciennitet, der har modtaget mindst 4 samtaler/mindst et aktivt tilbud mv., hvis forskellen mellem disse to tal er 1 eller 2.
 2. Rapporten dækker over en periode, der har været påvirket af COVID-19. Det har medført følgende tilpasninger: 1) Indførsel af død periode 1. marts – 30. juni 2020 for alle ydelsesgrupper, hvor optælling af ydelsesvarighed sættes i bero, mens afviklede tilbud tælles med i hele den døde perioden og afholdte jobsamtaler tælles med i dele af den døde periode (1. – 11. marts og 27. maj – 30. juni), 2) Jobsamtaler kan udover ved personligt fremmøde afholdes digitalt, telefonisk eller via video i genåbningsperioden 26. maj – 31 december 2020 samt 3) dagpengemodtagere med 6 mdrs. anciennitet er ikke inkluderet i rapporten, da optælling af ydelsesvarighed i perioden 1. januar 2021 – 30. juni 2021 i det skærpede tilsyn afviger fra optællingen ifm. ret og pligt.
 3. Der er forskel på antal fuldtidspersoner med 6 mdrs./mindst 12 mdrs. anciennitet ift. de to fokusmål. Det skyldes, at fritagne personer fratrækkes fra populationen og at der er forskel på hvordan fritagne personer opgøres for de to fokusmål.

 

Velkommen til STARs monitoreringsrapporter over anvendelsen af uddannelsesordninger.

I nedenstående rapporter kan du følge anvendelsen af uddannelsesordningerne. Du har mulighed for at se data på et givent jobcenter, sammenligne dette med øvrige jobcentre. Ligeledes kan du af rapporten se, hvilke A-kasser, hvor medlemmerne påbegynder et forløb med ordinær uddannelse.

Rapporten indeholder data om følgende uddannelsesordninger: Uddannelsesløft, Den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse, Øvrig ordinær uddannelse, Voksenlærlingeordningen.

 

Rapport: Jobcentrenes anvendelse af ordinær uddannelse (Åbner ny fane)

Rapport: Uddannelsesindsats til A-kassemedlemmer (Åbner ny fane)

Her finder du de månedlige monitoreringsrapporter for Forsøg med mere ansvar til a-kasserne (a-kasseforsøget). Der offentliggøres månedligt en samlet hovedrapport for forsøget samt ni individuelle a-kasserapporter.

  

Monitoreringsrapporterne har til formål løbende at belyse forsøgets udvikling, herunder den aktuelle volumen, visitation, kontaktforløbet i forsøgsperioden herunder afholdte samtaler mv.

 

I monitoreringsrapporterne kan man følge med i forsøgets samlede udviklingen samt udviklingen i den enkelte a-kasse.

 

I bilaget til hoverapporten finder du kommunefordelte tabeller af udvalgte opgørelser for visitation og fokusmål for jobsamtaler.

 

Monitoreringsrapporten består af målinger fordelt på følgende fire temaer, som vil blive udvidet trinvist:

 1. Visitation ind og ud af forsøget - (trin 1 og 2)
 2. Kontaktforløbet - (trin 1 og 2)
 3. Indsats - (trin 1 og 2)
 4. Afgang fra ledighed - (trin 3)

 

Flere af de planlagte målinger forudsætter, at forsøget har været i gang i en vis tid, og monitoreringsrapporten vil således blive udvidet trinvis med flere og flere målinger, efterhånden som data bliver tilgængelig over tid.

 

Trin 1: Indeholder data for visitation ind og ud af forsøget samt opgørelser af antal afholdte samtaler og bevilget indsats.

 

Trin 2: Indeholder målinger, der nærmere beskriver det kontaktforløb, der har fundet sted i a-kasserne - fx det gennemsnitlige antal samtaler per forsøgsdeltager samt fokusmålet for tilsyn med kontaktforløbet i forsøget.

 

Trin 3: Indeholder en opgørelse af afgangen fra ledighed 0-26 uger efter tilmelding til ledighed og efterfølgende arbejdsmarkedsstatus. Målingerne i trin 3 forventes at kunne offentliggøres i 2. halvår 2021.

 

Grundet COVID-19 er har aftalepartierne bag forsøget besluttet genstarte evalueringsperioden fra 1. september 2020. Der udarbejdes derfor ikke monitoreringsrapporter for perioden 1. januar til og med august 2020.

 

Rapporter:

 

Vær opmærksom på, at rapporterne fra januar til og med juni 2021 er påvirket af suspensionen af dagpengeforbruget. Suspensionen betyder, at ganske få forsøgsdeltagere afgår fra forsøget. Det betyder, at få eller ingen borgere indgår i den population målingerne er lavet på (hvorfor mange felter er i ”0” eller fjernet i overensstemmelse med STARs politik om diskretion.). Fra juli 2021 og frem afgår borgerne igen fra a-kasseforsøget til kommunerne, og populationen vil blive større og diskretioneringen være mindre udpræget.

 

April 2021

Nedenfor finder du Monitoreringsrapport for forsøget (hovedrapport) samt de ni individuelle a-kasser-rapporter. I bilaget til hovedrapporten finder du opgørelser af fordelingen af forsøgsdeltagerne mellem kasser og kommuner.

Rapporten for april indeholder målinger for personer, som startede deres forsøgsperiode fra september 2020 og frem.

 1. Hovedrapport
 2. 3F-A
 3. Dansk Metal A-kasse
 4. FOAs A-kasse
 5. Magistrenes A-kasse
 6. FTF-A
 7. HK Danmarks A-kasse
 8. Socialpædagogernes A-kasse
 9. BUPL-A
 10. Min A-kasse

 

Marts 2021

Nedenfor finder du Monitoreringsrapport for forsøget (hovedrapport) samt de ni individuelle a-kasser-rapporter. I bilaget til hovedrapporten finder du opgørelser af fordelingen af forsøgsdeltagerne mellem kasser og kommuner.

Rapporten for marts indeholder målinger for personer, som startede deres forsøgsperiode fra september 2020 og frem.

 1. Hovedrapport
 2. 3F-A
 3. Dansk Metal A-kasse
 4. FOAs A-kasse
 5. Magistrenes A-kasse
 6. FTF-A
 7. HK Danmarks A-kasse
 8. Socialpædagogernes A-kasse
 9. BUPL-A
 10. Min A-kasse

 

Februar 2021

Nedenfor finder du Monitoreringsrapport for forsøget (hovedrapport) samt de ni individuelle a-kasser-rapporter. I bilaget til hovedrapporten finder du opgørelser af fordelingen af forsøgsdeltagerne mellem kasser og kommuner.

Rapporten for februar indeholder målinger for personer, som startede deres forsøgsperiode fra september 2020 og frem.

 1. Hovedrapport
 2. 3F-A
 3. Dansk Metal A-kasse
 4. FOAs A-kasse
 5. Magistrenes A-kasse
 6. FTF-A
 7. HK Danmarks A-kasse
 8. Socialpædagogernes A-kasse
 9. BUPL-A
 10. Min A-kasse


Januar 2021

Nedenfor finder du Monitoreringsrapport for forsøget (hovedrapport) samt de ni individuelle a-kasser-rapporter. I bilaget til hovedrapporten finder du opgørelser af fordelingen af forsøgsdeltagerne mellem kasser og kommuner.

Rapporten for januar indeholder målinger for personer, som startede deres forsøgsperiode fra september 2020 og frem.

 1. Hovedrapport
 2. 3F-A
 3. Dansk Metal A-kasse
 4. FOAs A-kasse
 5. Magistrenes A-kasse
 6. FTF-A
 7. HK Danmarks A-kasse
 8. Socialpædagogernes A-kasse
 9. BUPL-A
 10. Min A-kasse

 

December 2020

Nedenfor finder du Monitoreringsrapport for forsøget (hovedrapport) samt de ni individuelle a-kasser-rapporter. Dette er første udgave af rapportens trin 2. I bilaget til hovedrapporten finder du kommunefordelte opgørelser visitation til og fra forsøget samt fokusmålet for jobsamtaler i forsøget.

Rapporten for december indeholder målinger for personer, som startede deres forsøgsperiode fra september 2020 og frem.

 1. Hovedrapport
 2. 3F-A
 3. Dansk Metal A-kasse
 4. FOAs A-kasse 
 5. Magistrenes A-kasse
 6. FTF-A
 7. HK Danmarks A-kasse 
 8. Socialpædagogernes A-kasse 
 9. BUPL-A 
 10. Min A-kasse

 

November 2020

Nedenfor finder du Monitoreringsrapport for forsøget (hovedrapport) samt de ni individuelle a-kasser-rapporter. I bilaget til hovedrapporten finder du opgørelser af fordelingen af forsøgsdeltagerne mellem kasser og kommuner. Rapporten for november indeholder målinger for personer, som startede deres forsøgsperiode fra september 2020 og frem.

 1. Hovedrapport
 2. 3F-A
 3. Dansk Metal A-kasse
 4. FOAs A-kasse 
 5. Magistrenes A-kasse
 6. FTF-A
 7. HK Danmarks A-kasse 
 8. Socialpædagogernes A-kasse 
 9. BUPL-A 
 10. Min A-kasse

 

Oktober 2020

Nedenfor finder du Monitoreringsrapport for forsøget (hovedrapport) samt de ni individuelle a-kasser-rapporter. I bilaget til hovedrapporten finder du opgørelser af fordelingen af forsøgsdeltagerne mellem kasser og kommuner. Rapporten for oktober indeholder målinger for personer, som startede deres forsøgsperiode fra september 2020 og frem.

 1. Hovedrapport
 2. 3F-A
 3. Dansk Metal A-kasse
 4. FOAs A-kasse 
 5. Magistrenes A-kasse
 6. FTF-A
 7. HK Danmarks A-kasse 
 8. Socialpædagogernes A-kasse 
 9. BUPL-A 
 10. Min A-kasse

 

September 2020
Nedenfor finder du hovedrapport for forsøget samt de ni individuelle a-kasser-rapporter.
Rapporten for september er den første rapport og indeholder målinger for personer, som startede deres forsøgsperiode i september måned.

 

September

 1. Hovedrapport
 2. 3F-A
 3. Dansk Metal A-kasse
 4. FOAs A-kasse 
 5. Magistrenes A-kasse
 6. FTF-A
 7. HK Danmarks A-kasse 
 8. Socialpædagogernes A-kasse 
 9. BUPL-A 
 10. Min A-kasse

Se nederst for rapporterne.

 

Jobcenterindbliksrapporten

I Jobcenterindbliksrapporten kan man se 1) om kommunen har færre på offentlig forsørgelse end forventet, 2) i hvilket omfang de giver borgerne en tidlig indsats og 3) i hvilket omfang de efterlader borgerne passive uden indsats og kontakt med jobcentreret.

 

Rapporten kan endvidere bruges af kommunen til at vurdere risikoen for at blive omfattet af skærpet tilsyn, idet rapporten viser om kommunen opfylder de beskrevne resultatmål og fokusmål i bekendtgørelsen om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats.

 

Endeligt er det i rapporten muligt at se, hvordan kommunen ligger i forhold til andre kommuner og top 10.

 

Det bemærkes, at rapporten på nuværende tidspunkt dækker over en periode, hvor Bekendtgørelsen om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats ikke har været trådt i kraft. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2020.

 

December 2020:

Nedenfor kan man finde Jobcenterindbliksrapporten for December 2020 for hver kommune. December-rapporten omfatter perioden oktober 2020 - december 2020 for fokusmålene og perioden 2. halvår 2019 - 1. halvår 2020 for resultatmålet. 

I December-rapporten vises tal for tidlig indsats ikke som følge af COVID-19. Der er foretaget forskellige tiltag pga. COVID-19, som fremgår af første side.

Udover Jobcenterindbliksrapporten, er der udarbejdet et bilag, som viser en oversigt over alle kommuners status på resultat- og fokusmål, samt et metodepapir og en PIXI, som beskriver hvordan Jobcenterindbliksrapporten hhv. result- og fokusmålene er lavet.

 

Bilag og metodepapirer:

 1. Metoden bag Jobcenterindbliksrapporten
 2. Metoden bag målingerne til skærpet tilsyn

 

Rapport (sorteret alfabetisk):

 1. Oversigt over alle kommuners status på resultat- og fokusmål
 2. Albertslund
 3. Allerød
 4. Assens
 5. Ballerup
 6. Billund
 7. Bornholm
 8. Brøndby
 9. Brønderslev
 10. Dragør
 11. Egedal
 12. Esbjerg
 13. Fanø
 14. Favrskov
 15. Faxe
 16. Fredensborg
 17. Fredericia
 18. Frederiksberg
 19. Frederikshavn
 20. Frederikssund
 21. Furesø
 22. Faaborg-Midtfyn
 23. Gentofte
 24. Gladsaxe
 25. Glostrup
 26. Greve
 27. Gribskov
 28. Guldborgsund
 29. Haderslev
 30. Halsnæs
 31. Hedensted
 32. Helsingør
 33. Herlev
 34. Herning
 35. Hillerød
 36. Hjørring
 37. Holbæk
 38. Holstebro
 39. Horsens
 40. Hvidovre
 41. Høje-Tåstrup
 42. Hørsholm
 43. Ikast-Brande
 44. Ishøj
 45. Jammerbugt
 46. Kalundborg
 47. Kerteminde
 48. Kolding
 49. København
 50. Køge
 51. Langeland
 52. Lejre
 53. Lemvig
 54. Lolland
 55. Lyngby-Taarbæk
 56. Læsø
 57. Mariagerfjord
 58. Middelfart
 59. Morsø
 60. Norddjurs
 61. Nordfyns
 62. Nyborg
 63. Næstved
 64. Odder
 65. Odense
 66. Odsherred
 67. Randers
 68. Rebild
 69. Ringkøbing-Skjern
 70. Ringsted
 71. Roskilde
 72. Rudersdal
 73. Rødovre
 74. Samsø
 75. Silkeborg
 76. Skanderborg
 77. Skive
 78. Slagelse
 79. Solrød
 80. Sorø
 81. Stevns
 82. Struer
 83. Svendborg
 84. Syddjurs
 85. Sønderborg
 86. Thisted
 87. Tønder
 88. Tårnby
 89. Vallensbæk
 90. Varde
 91. Vejen
 92. Vejle
 93. Vesthimmerland
 94. Viborg
 95. Vordingborg
 96. Ærø
 97. Aabenraa
 98. Aalborg
 99. Aarhus         
   

Se nederst for rapporterne.

 

Jobcenterindbliksrapporten

I Jobcenterindbliksrapporten kan man se 1) om kommunen har færre på offentlig forsørgelse end forventet, 2) i hvilket omfang de giver borgerne en tidlig indsats og 3) i hvilket omfang de efterlader borgerne passive uden indsats og kontakt med jobcentreret.

 

Rapporten kan endvidere bruges af kommunen til at vurdere risikoen for at blive omfattet af skærpet tilsyn, idet rapporten viser om kommunen opfylder de beskrevne resultatmål og fokusmål i bekendtgørelsen om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats.

 

Endeligt er det i rapporten muligt at se, hvordan kommunen ligger i forhold til andre kommuner og top 10.

 

Det bemærkes, at rapporten på nuværende tidspunkt dækker over en periode, hvor Bekendtgørelsen om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats ikke har været trådt i kraft. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2020.

 

November 2020:

Nedenfor kan man finde Jobcenterindbliksrapporten for November 2020 for hver kommune. November-rapporten omfatter perioden september 2020 - november 2020 for fokusmålene og perioden 2. halvår 2019 - 1. halvår 2020 for resultatmålet. 

I November-rapporten vises tal for tidlig indsats ikke som følge af COVID-19. Der er foretaget forskellige tiltag pga. COVID-19, som fremgår af første side.

Udover Jobcenterindbliksrapporten, er der udarbejdet et bilag, som viser en oversigt over alle kommuners status på resultat- og fokusmål, samt et metodepapir og en PIXI, som beskriver hvordan Jobcenterindbliksrapporten hhv. result- og fokusmålene er lavet.

 

Bilag og metodepapirer:

 1. Metoden bag Jobcenterindbliksrapporten
 2. Metoden bag målingerne til skærpet tilsyn

 

Rapport (sorteret alfabetisk):

 1. Oversigt over alle kommuners status på resultat- og fokusmål
 2. Albertslund
 3. Allerød
 4. Assens
 5. Ballerup
 6. Billund
 7. Bornholm
 8. Brøndby
 9. Brønderslev
 10. Dragør
 11. Egedal
 12. Esbjerg
 13. Fanø
 14. Favrskov
 15. Faxe
 16. Fredensborg
 17. Fredericia
 18. Frederiksberg
 19. Frederikshavn
 20. Frederikssund
 21. Furesø
 22. Faaborg-Midtfyn
 23. Gentofte
 24. Gladsaxe
 25. Glostrup
 26. Greve
 27. Gribskov
 28. Guldborgsund
 29. Haderslev
 30. Halsnæs
 31. Hedensted
 32. Helsingør
 33. Herlev
 34. Herning
 35. Hillerød
 36. Hjørring
 37. Holbæk
 38. Holstebro
 39. Horsens
 40. Hvidovre
 41. Høje-Tåstrup
 42. Hørsholm
 43. Ikast-Brande
 44. Ishøj
 45. Jammerbugt
 46. Kalundborg
 47. Kerteminde
 48. Kolding
 49. København
 50. Køge
 51. Langeland
 52. Lejre
 53. Lemvig
 54. Lolland
 55. Lyngby-Taarbæk
 56. Læsø
 57. Mariagerfjord
 58. Middelfart
 59. Morsø
 60. Norddjurs
 61. Nordfyns
 62. Nyborg
 63. Næstved
 64. Odder
 65. Odense
 66. Odsherred
 67. Randers
 68. Rebild
 69. Ringkøbing-Skjern
 70. Ringsted
 71. Roskilde
 72. Rudersdal
 73. Rødovre
 74. Samsø
 75. Silkeborg
 76. Skanderborg
 77. Skive
 78. Slagelse
 79. Solrød
 80. Sorø
 81. Stevns
 82. Struer
 83. Svendborg
 84. Syddjurs
 85. Sønderborg
 86. Thisted
 87. Tønder
 88. Tårnby
 89. Vallensbæk
 90. Varde
 91. Vejen
 92. Vejle
 93. Vesthimmerland
 94. Viborg
 95. Vordingborg
 96. Ærø
 97. Aabenraa
 98. Aalborg
 99. Aarhus            
   

Se nederst for rapporterne.

 

Jobcenterindbliksrapporten

I Jobcenterindbliksrapporten kan man se 1) om kommunen har færre på offentlig forsørgelse end forventet, 2) i hvilket omfang de giver borgerne en tidlig indsats og 3) i hvilket omfang de efterlader borgerne passive uden indsats og kontakt med jobcentreret.

 

Rapporten kan endvidere bruges af kommunen til at vurdere risikoen for at blive omfattet af skærpet tilsyn, idet rapporten viser om kommunen opfylder de beskrevne resultatmål og fokusmål i bekendtgørelsen om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats.

 

Endeligt er det i rapporten muligt at se, hvordan kommunen ligger i forhold til andre kommuner og top 10.

 

Det bemærkes, at rapporten på nuværende tidspunkt dækker over en periode, hvor Bekendtgørelsen om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats ikke har været trådt i kraft. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2020.

 

Oktober 2020:

Nedenfor kan man finde Jobcenterindbliksrapporten for Oktober 2020 for hver kommune. Oktober-rapporten omfatter perioden august 2020 - oktober 2020 for fokusmålene og perioden 2. halvår 2019 - 1. halvår 2020 for resultatmålet. 

I Oktober-rapporten vises tal for tidlig indsats ikke som følge af COVID-19. Der er foretaget forskellige tiltag pga. COVID-19, som fremgår af første side.

Udover Jobcenterindbliksrapporten, er der udarbejdet et bilag, som viser en oversigt over alle kommuners status på resultat- og fokusmål, samt et metodepapir og en PIXI, som beskriver hvordan Jobcenterindbliksrapporten hhv. result- og fokusmålene er lavet.

 

Bilag og metodepapirer:

 1. Metoden bag Jobcenterindbliksrapporten
 2. Metoden bag målingerne til skærpet tilsyn

 

Rapport (sorteret alfabetisk):

 1. Oversigt over alle kommuners status på resultat- og fokusmål
 2. Albertslund
 3. Allerød
 4. Assens
 5. Ballerup
 6. Billund
 7. Bornholm
 8. Brøndby
 9. Brønderslev
 10. Dragør
 11. Egedal
 12. Esbjerg
 13. Fanø
 14. Favrskov
 15. Faxe
 16. Fredensborg
 17. Fredericia
 18. Frederiksberg
 19. Frederikshavn
 20. Frederikssund
 21. Furesø
 22. Faaborg-Midtfyn
 23. Gentofte
 24. Gladsaxe
 25. Glostrup
 26. Greve
 27. Gribskov
 28. Guldborgsund
 29. Haderslev
 30. Halsnæs
 31. Hedensted
 32. Helsingør
 33. Herlev
 34. Herning
 35. Hillerød
 36. Hjørring
 37. Holbæk
 38. Holstebro
 39. Horsens
 40. Hvidovre
 41. Høje-Tåstrup
 42. Hørsholm
 43. Ikast-Brande
 44. Ishøj
 45. Jammerbugt
 46. Kalundborg
 47. Kerteminde
 48. Kolding
 49. København
 50. Køge
 51. Langeland
 52. Lejre
 53. Lemvig
 54. Lolland
 55. Lyngby-Taarbæk
 56. Læsø
 57. Mariagerfjord
 58. Middelfart
 59. Morsø
 60. Norddjurs
 61. Nordfyns
 62. Nyborg
 63. Næstved
 64. Odder
 65. Odense
 66. Odsherred
 67. Randers
 68. Rebild
 69. Ringkøbing-Skjern
 70. Ringsted
 71. Roskilde
 72. Rudersdal
 73. Rødovre
 74. Samsø
 75. Silkeborg
 76. Skanderborg
 77. Skive
 78. Slagelse
 79. Solrød
 80. Sorø
 81. Stevns
 82. Struer
 83. Svendborg
 84. Syddjurs
 85. Sønderborg
 86. Thisted
 87. Tønder
 88. Tårnby
 89. Vallensbæk
 90. Varde
 91. Vejen
 92. Vejle
 93. Vesthimmerland
 94. Viborg
 95. Vordingborg
 96. Ærø
 97. Aabenraa
 98. Aalborg
 99. Aarhus            
   

Se nederst for rapporterne.

 

Jobcenterindbliksrapporten

I Jobcenterindbliksrapporten kan man se 1) om kommunen har færre på offentlig forsørgelse end forventet, 2) i hvilket omfang de giver borgerne en tidlig indsats og 3) i hvilket omfang de efterlader borgerne passive uden indsats og kontakt med jobcentreret.

 

Rapporten kan endvidere bruges af kommunen til at vurdere risikoen for at blive omfattet af skærpet tilsyn, idet rapporten viser om kommunen opfylder de beskrevne resultatmål og fokusmål i bekendtgørelsen om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats.

 

Endeligt er det i rapporten muligt at se, hvordan kommunen ligger i forhold til andre kommuner og top 10.

 

Det bemærkes, at rapporten på nuværende tidspunkt dækker over en periode, hvor Bekendtgørelsen om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats ikke har været trådt i kraft. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2020.

 

September 2020:

Nedenfor kan man finde Jobcenterindbliksrapporten for september 2020 for hver kommune. September-rapporten omfatter perioden juli 2020 - september 2020 for fokusmålene og perioden 2. halvår 2019 - 1. halvår 2020 for resultatmålet. 

I September-rapporten vises tal for tidlig indsats ikke som følge af COVID-19. Der er foretaget forskellige tiltag pga. COVID-19, som fremgår af første side.

Udover Jobcenterindbliksrapporten, er der udarbejdet et bilag, som viser en oversigt over alle kommuners status på resultat- og fokusmål, samt et metodepapir og en PIXI, som beskriver hvordan Jobcenterindbliksrapporten hhv. result- og fokusmålene er lavet.

 

Bilag og metodepapirer:

 1. Metoden bag Jobcenterindbliksrapporten
 2. Metoden bag målingerne til skærpet tilsyn

 

Rapport (sorteret alfabetisk):

 1. Oversigt over alle kommuners status på resultat- og fokusmål
 2. Albertslund
 3. Allerød
 4. Assens
 5. Ballerup
 6. Billund
 7. Bornholm
 8. Brøndby
 9. Brønderslev
 10. Dragør
 11. Egedal
 12. Esbjerg
 13. Fanø
 14. Favrskov
 15. Faxe
 16. Fredensborg
 17. Fredericia
 18. Frederiksberg
 19. Frederikshavn
 20. Frederikssund
 21. Furesø
 22. Faaborg-Midtfyn
 23. Gentofte
 24. Gladsaxe
 25. Glostrup
 26. Greve
 27. Gribskov
 28. Guldborgsund
 29. Haderslev
 30. Halsnæs
 31. Hedensted
 32. Helsingør
 33. Herlev
 34. Herning
 35. Hillerød
 36. Hjørring
 37. Holbæk
 38. Holstebro
 39. Horsens
 40. Hvidovre
 41. Høje-Tåstrup
 42. Hørsholm
 43. Ikast-Brande
 44. Ishøj
 45. Jammerbugt
 46. Kalundborg
 47. Kerteminde
 48. Kolding
 49. København
 50. Køge
 51. Langeland
 52. Lejre
 53. Lemvig
 54. Lolland
 55. Lyngby-Taarbæk
 56. Læsø
 57. Mariagerfjord
 58. Middelfart
 59. Morsø
 60. Norddjurs
 61. Nordfyns
 62. Nyborg
 63. Næstved
 64. Odder
 65. Odense
 66. Odsherred
 67. Randers
 68. Rebild
 69. Ringkøbing-Skjern
 70. Ringsted
 71. Roskilde
 72. Rudersdal
 73. Rødovre
 74. Samsø
 75. Silkeborg
 76. Skanderborg
 77. Skive
 78. Slagelse
 79. Solrød
 80. Sorø
 81. Stevns
 82. Struer
 83. Svendborg
 84. Syddjurs
 85. Sønderborg
 86. Thisted
 87. Tønder
 88. Tårnby
 89. Vallensbæk
 90. Varde
 91. Vejen
 92. Vejle
 93. Vesthimmerland
 94. Viborg
 95. Vordingborg
 96. Ærø
 97. Aabenraa
 98. Aalborg
 99. Aarhus            
   

Se nederst for rapporterne.

 

Jobcenterindbliksrapporten

I Jobcenterindbliksrapporten kan man se 1) om kommunen har færre på offentlig forsørgelse end forventet, 2) i hvilket omfang de giver borgerne en tidlig indsats og 3) i hvilket omfang de efterlader borgerne passive uden indsats og kontakt med jobcentreret.

 

Rapporten kan endvidere bruges af kommunen til at vurdere risikoen for at blive omfattet af skærpet tilsyn, idet rapporten viser om kommunen opfylder de beskrevne resultatmål og fokusmål i bekendtgørelsen om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats.

 

Endeligt er det i rapporten muligt at se, hvordan kommunen ligger i forhold til andre kommuner og top 10.

 

Det bemærkes, at rapporten på nuværende tidspunkt dækker over en periode, hvor Bekendtgørelsen om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats ikke har været trådt i kraft. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2020.

 

August 2020:

Nedenfor kan man finde Jobcenterindbliksrapporten for august 2020 for hver kommune. August-rapporten omfatter perioden juni 2020 - august 2020 for fokusmålene og perioden 2. halvår 2019 - 1. halvår 2020 for resultatmålet. 

I August-rapporten vises tal for tidlig indsats ikke som følge af COVID-19. Der er foretaget forskellige tiltag pga. COVID-19, som fremgår af første side.

Udover Jobcenterindbliksrapporten, er der udarbejdet et bilag, som viser en oversigt over alle kommuners status på resultat- og fokusmål, samt et metodepapir og en PIXI, som beskriver hvordan Jobcenterindbliksrapporten hhv. result- og fokusmålene er lavet.

 

Bilag og metodepapirer:

 1. Metoden bag Jobcenterindbliksrapporten
 2. Metoden bag målingerne til skærpet tilsyn

 

Rapport (sorteret alfabetisk):

 1. Oversigt over alle kommuners status på resultat- og fokusmål
 2. Albertslund
 3. Allerød
 4. Assens
 5. Ballerup
 6. Billund
 7. Bornholm
 8. Brøndby
 9. Brønderslev
 10. Dragør
 11. Egedal
 12. Esbjerg
 13. Fanø
 14. Favrskov
 15. Faxe
 16. Fredensborg
 17. Fredericia
 18. Frederiksberg
 19. Frederikshavn
 20. Frederikssund
 21. Furesø
 22. Faaborg-Midtfyn
 23. Gentofte
 24. Gladsaxe
 25. Glostrup
 26. Greve
 27. Gribskov
 28. Guldborgsund
 29. Haderslev
 30. Halsnæs
 31. Hedensted
 32. Helsingør
 33. Herlev
 34. Herning
 35. Hillerød
 36. Hjørring
 37. Holbæk
 38. Holstebro
 39. Horsens
 40. Hvidovre
 41. Høje-Tåstrup
 42. Hørsholm
 43. Ikast-Brande
 44. Ishøj
 45. Jammerbugt
 46. Kalundborg
 47. Kerteminde
 48. Kolding
 49. København
 50. Køge
 51. Langeland
 52. Lejre
 53. Lemvig
 54. Lolland
 55. Lyngby-Taarbæk
 56. Læsø
 57. Mariagerfjord
 58. Middelfart
 59. Morsø
 60. Norddjurs
 61. Nordfyns
 62. Nyborg
 63. Næstved
 64. Odder
 65. Odense
 66. Odsherred
 67. Randers
 68. Rebild
 69. Ringkøbing-Skjern
 70. Ringsted
 71. Roskilde
 72. Rudersdal
 73. Rødovre
 74. Samsø
 75. Silkeborg
 76. Skanderborg
 77. Skive
 78. Slagelse
 79. Solrød
 80. Sorø
 81. Stevns
 82. Struer
 83. Svendborg
 84. Syddjurs
 85. Sønderborg
 86. Thisted
 87. Tønder
 88. Tårnby
 89. Vallensbæk
 90. Varde
 91. Vejen
 92. Vejle
 93. Vesthimmerland
 94. Viborg
 95. Vordingborg
 96. Ærø
 97. Aabenraa
 98. Aalborg
 99. Aarhus            
   

Se nederst for rapporterne.

 

Jobcenterindbliksrapporten

I Jobcenterindbliksrapporten kan man se 1) om kommunen har færre på offentlig forsørgelse end forventet, 2) i hvilket omfang de giver borgerne en tidlig indsats og 3) i hvilket omfang de efterlader borgerne passive uden indsats og kontakt med jobcentreret.

 

Rapporten kan endvidere bruges af kommunen til at vurdere risikoen for at blive omfattet af skærpet tilsyn, idet rapporten viser om kommunen opfylder de beskrevne resultatmål og fokusmål i bekendtgørelsen om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats.

 

Endeligt er det i rapporten muligt at se, hvordan kommunen ligger i forhold til andre kommuner og top 10.

 

Det bemærkes, at rapporten på nuværende tidspunkt dækker over en periode, hvor Bekendtgørelsen om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats ikke har været trådt i kraft. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2020.

 

Januar 2020:

Nedenfor kan man finde Jobcenterindbliksrapporten for januar 2020 for hver kommune. Januar-rapporten omfatter perioden februar 2019 - januar 2020 for fokusmålene og perioden 1. halvår 2018 - 2. halvår 2018 for resultatmålet. 

 

Udover Jobcenterindbliksrapporten, er der udarbejdet et bilag, som viser en oversigt over alle kommuners status på resultat- og fokusmål, samt et metodepapir og en PIXI, som beskriver hvordan Jobcenterindbliksrapporten hhv. result- og fokusmålene er lavet.

 

Bilag og metodepapirer:

 1. Metoden bag Jobcenterindbliksrapporten
 2. Metoden bag målingerne til skærpet tilsyn

 

Rapport (sorteret alfabetisk):

 1. Oversigt over alle kommuners status på resultat- og fokusmål
 2. Albertslund  
 3. Allerød
 4. Assens
 5. Ballerup
 6. Billund
 7. Bornholm
 8. Brøndby
 9. Brønderslev
 10. Dragør
 11. Egedal
 12. Esbjerg
 13. Fanø
 14. Favrskov
 15. Faxe
 16. Fredensborg
 17. Fredericia
 18. Frederiksberg
 19. Frederikshavn
 20. Frederikssund
 21. Furesø
 22. Faaborg-Midtfyn
 23. Gentofte
 24. Gladsaxe
 25. Glostrup
 26. Greve
 27. Gribskov
 28. Guldborgsund
 29. Haderslev
 30. Halsnæs
 31. Hedensted
 32. Helsingør
 33. Herlev
 34. Herning
 35. Hillerød
 36. Hjørring
 37. Holbæk
 38. Holstebro
 39. Horsens
 40. Hvidovre
 41. Høje-Tåstrup
 42. Hørsholm
 43. Ikast-Brande
 44. Ishøj
 45. Jammerbugt
 46. Kalundborg
 47. Kerteminde
 48. Kolding
 49. København
 50. Køge
 51. Langeland
 52. Lejre
 53. Lemvig
 54. Lolland
 55. Lyngby-Taarbæk
 56. Læsø
 57. Mariagerfjord
 58. Middelfart
 59. Morsø
 60. Norddjurs
 61. Nordfyns
 62. Nyborg
 63. Næstved
 64. Odder
 65. Odense
 66. Odsherred
 67. Randers
 68. Rebild
 69. Ringkøbing-Skjern
 70. Ringsted
 71. Roskilde
 72. Rudersdal
 73. Rødovre
 74. Samsø
 75. Silkeborg
 76. Skanderborg
 77. Skive
 78. Slagelse
 79. Solrød
 80. Sorø
 81. Stevns
 82. Struer
 83. Svendborg
 84. Syddjurs
 85. Sønderborg
 86. Thisted
 87. Tønder
 88. Tårnby
 89. Vallensbæk
 90. Varde
 91. Vejen
 92. Vejle
 93. Vesthimmerland
 94. Viborg
 95. Vordingborg
 96. Ærø
 97. Aabenraa
 98. Aalborg
 99. Aarhus            
   

Se nederst for rapporterne.

 

Jobcenterindbliksrapporten

I Jobcenterindbliksrapporten kan man se 1) om kommunen har færre på offentlig forsørgelse end forventet, 2) i hvilket omfang de giver borgerne en tidlig indsats og 3) i hvilket omfang de efterlader borgerne passive uden indsats og kontakt med jobcentreret.

 

Rapporten kan endvidere bruges af kommunen til at vurdere risikoen for at blive omfattet af skærpet tilsyn, idet rapporten viser om kommunen opfylder de beskrevne resultatmål og fokusmål i bekendtgørelsen om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats.

 

Endeligt er det i rapporten muligt at se, hvordan kommunen ligger i forhold til andre kommuner og top 10.

 

Det bemærkes, at rapporten på nuværende tidspunkt dækker over en periode, hvor Bekendtgørelsen om skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats ikke har været trådt i kraft. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2020.

 

December 2019:

Nedenfor kan man finde Jobcenterindbliksrapporten for december 2019 for hver kommune. December-rapporten omfatter perioden januar 2019 - december 2019 for fokusmålene og perioden 1. halvår 2018 - 2. halvår 2018 for resultatmålet. 

 

Det bemærkes, at december-rapporten skiller sig ud ved, at den for fokusmålene indeholder alle måneder i året, og dermed vedrører den måleperiode, som er relevant i forhold til skærpet tilsyn.

 

Udover Jobcenterindbliksrapporten, er der udarbejdet et bilag, som viser en oversigt over alle kommuners status på resultat- og fokusmål, samt et metodepapir og en PIXI, som beskriver hvordan Jobcenterindbliksrapporten hhv. result- og fokusmålene er lavet.

 

Bilag og metodepapirer:

 1. Metoden bag Jobcenterindbliksrapporten
 2. Metoden bag målingerne til skærpet tilsyn

 

Rapport (sorteret alfabetisk):

 1. Oversigt over alle kommuners status på resultat- og fokusmål
 2. Albertslund   
 3. Allerød
 4. Assens
 5. Ballerup
 6. Billund
 7. Bornholm
 8. Brøndby
 9. Brønderslev
 10. Dragør
 11. Egedal
 12. Esbjerg
 13. Fanø
 14. Favrskov
 15. Faxe
 16. Fredensborg
 17. Fredericia
 18. Frederiksberg
 19. Frederikshavn
 20. Frederikssund
 21. Furesø
 22. Faaborg-Midtfyn
 23. Gentofte
 24. Gladsaxe
 25. Glostrup
 26. Greve
 27. Gribskov
 28. Guldborgsund
 29. Haderslev
 30. Halsnæs
 31. Hedensted
 32. Helsingør
 33. Herlev
 34. Herning
 35. Hillerød
 36. Hjørring
 37. Holbæk
 38. Holstebro
 39. Horsens
 40. Hvidovre
 41. Høje-Tåstrup
 42. Hørsholm
 43. Ikast-Brande
 44. Ishøj
 45. Jammerbugt
 46. Kalundborg
 47. Kerteminde
 48. Kolding
 49. København
 50. Køge
 51. Langeland
 52. Lejre
 53. Lemvig
 54. Lolland
 55. Lyngby-Taarbæk
 56. Læsø
 57. Mariagerfjord
 58. Middelfart
 59. Morsø
 60. Norddjurs
 61. Nordfyns
 62. Nyborg
 63. Næstved
 64. Odder
 65. Odense
 66. Odsherred
 67. Randers
 68. Rebild
 69. Ringkøbing-Skjern
 70. Ringsted
 71. Roskilde
 72. Rudersdal
 73. Rødovre
 74. Samsø
 75. Silkeborg
 76. Skanderborg
 77. Skive
 78. Slagelse
 79. Solrød
 80. Sorø
 81. Stevns
 82. Struer
 83. Svendborg
 84. Syddjurs
 85. Sønderborg
 86. Thisted
 87. Tønder
 88. Tårnby
 89. Vallensbæk
 90. Varde
 91. Vejen
 92. Vejle
 93. Vesthimmerland
 94. Viborg
 95. Vordingborg
 96. Ærø
 97. Aabenraa
 98. Aalborg
 99. Aarhus            

 

Her kan du finde gamle COVID-19 rapporter, der har været offentliggjort på jobindsats.dk.

Det omfatter rapporterne, der lå under:

 1. Beskæftigelsesministeriets COVID-19 Beredskab, den aktuelle situation på arbejdsmarkedet
 2. Beskæftigelsesministeriets COVID-19 Beredskab, den regionale situation på arbejdsmarkedet. 

  

Aktuel overvågning af situationen på arbejdsmarkedet

 1. Status søndag den 14. marts 2021
 2. Status søndag den 7. marts 2021
 3. Status søndag den 28. februar 2021
 4. Status søndag den 21. februar 2021
 5. Status søndag den 14. februar 2021
 6. Status søndag den 7. februar 2021
 7. Status søndag den 31. januar 2021
 8. Status søndag den 24. januar 2021
 9. Status søndag den 17. januar 2021
 10. Status søndag den 10. januar 2021
 11. Status søndag den 3. januar 2021
 12. Status søndag den 20. december 2020
 13. Status søndag den 13. december 2020
 14. Status søndag den 6. december 2020
 15. Status søndag den 29. november 2020
 16. Status søndag den 22. november 2020
 17. Status søndag den 15. november 2020
 18. Status søndag den 8. november 2020
 19. Status søndag den 1. november 2020
 20. Status søndag den 25. oktober 2020
 21. Status søndag den 18. oktober 2020
 22. Status søndag den 11. oktober 2020
 23. Status søndag den 4. oktober 2020
 24. Status søndag den 27. september 2020
 25. Status søndag den 20. september 2020
 26. Status søndag den 13. september 2020
 27. Status søndag den 6. september 2020
 28. Status søndag den 30. august 2020
 29. Status søndag den 23. august 2020
 30. Status søndag den 16. august 2020
 31. Status søndag den 9. august 2020
 32. Status søndag den 2. august 2020
 33. Status søndag den 26. juli 2020
 34. Status søndag den 19. juli 2020
 35. Status søndag den 12. juli 2020
 36. Status søndag den 5. juli 2020
 37. Status torsdag den 2. juli 2020
 38. Status onsdag den 1. juli 2020
 39. Status tirsdag den 30. juni 2020
 40. Status mandag den 29. juni 2020
 41. Status søndag den 28. juni 2020
 42. Status torsdag den 25. juni 2020
 43. Status onsdag den 24. juni 2020
 44. Status tirsdag den 23. juni 2020
 45. Status mandag den 22. juni 2020
 46. Status søndag den 21. juni 2020
 47. Status torsdag den 18. juni 2020
 48. Status onsdag den 17. juni 2020
 49. Status tirsdag den 16. juni 2020
 50. Status mandag den 15. juni 2020
 51. Status søndag den 14. juni 2020
 52. Status torsdag den 11. juni 2020
 53. Status onsdag den 10. juni 2020
 54. Status tirsdag den 9. juni 2020
 55. Status mandag den 8. juni 2020
 56. Status søndag den 7. juni 2020
 57. Status onsdag den 3. juni 2020
 58. Status tirsdag den 2. juni 2020
 59. Status mandag den 1. juni 2020
 60. Status torsdag den 28. maj 2020
 61. Status onsdag den 27. maj 2020
 62. Status tirsdag den 26. maj 2020
 63. Status mandag den 25. maj 2020
 64. Status søndag den 24. maj 2020
 65. Status tirsdag den 19. maj 2020
 66. Status mandag den 18. maj 2020
 67. Status søndag den 17. maj 2020
 68. Status lørdag den 16. maj 2020
 69. Status fredag den 15. maj 2020
 70. Status torsdag den 14. maj 2020
 71. Status onsdag den 13. maj 2020
 72. Status tirsdag den 12. maj 2020
 73. Status mandag den 11. maj 2020
 74. Status søndag den 10. maj 2020
 75. Status lørdag den 9. maj 2020
 76. Status fredag den 8. maj 2020
 77. Status torsdag den 7. maj 2020
 78. Status onsdag den 6. maj 2020
 79. Status tirsdag den 5. maj 2020
 80. Status mandag den 4. maj 2020
 81. Status søndag den 3. maj 2020
 82. Status lørdag den 2. maj 2020
 83. Status fredag den 1. maj 2020
 84. Status torsdag den 30. april 2020
 85. Status onsdag den 29. april 2020
 86. Status tirsdag den 28. april 2020
 87. Status mandag den 27. april 2020
 88. Status søndag den 26. april 2020
 89. Status lørdag den 25. april 2020
 90. Status fredag den 24. april 2020
 91. Status torsdag den 23. april 2020
 92. Status onsdag den 22. april 2020
 93. Status tirsdag den 21. april 2020
 94. Status mandag den 20. april 2020
 95. Status søndag den 19. april 2020
 96. Status lørdag den 18. april 2020
 97. Status fredag den 17. april 2020
 98. Status torsdag den 16. april 2020
 99. Status onsdag den 15. april 2020
 100. Status tirsdag den 14. april 2020
 101. Status mandag den 13. april 2020
 102. Status tirsdag den 7. april 2020
 103. Status mandag den 6. april 2020
 104. Status søndag den 5. april 2020
 105. Status lørdag den 4. april 2020
 106. Status fredag den 3. april 2020
 107. Status torsdag den 2. april 2020
 108. Status onsdag den 1. april 2020
 109. Status tirsdag den 31. marts 2020
 110. Status mandag den 30. marts 2020
 111. Status søndag den 29. marts 2020
 112. Status lørdag den 28. marts 2020
 113. Status fredag den 27. marts 2020
 114. Status torsdag den 26. marts 2020
 115. Status onsdag den 25. marts 2020
 116. Status tirsdag den 24. marts 2020
 117. Status mandag den 23. marts 2020
 118. Status søndag den 22. marts 2020
 119. Status lørdag den 21. marts 2020
 120. Status fredag den 20. marts 2020
 121. Status torsdag den 19. marts 2020
 122. Status onsdag den 18. marts 2020
 123. Status tirsdag den 17. marts 2020

 

Regional overvågning af situationen på arbejdsmarkedet

 1. Regional status søndag d. 14. marts 2021
 2. Regional status søndag d. 7. marts 2021
 3. Regional status søndag d. 28. februar 2021
 4. Regional status søndag d. 21. februar 2021
 5. Regional status søndag d. 14. februar 2021
 6. Regional status søndag d. 7. februar 2021
 7. Regional status søndag d. 31. januar 2021
 8. Regional status søndag d. 24. januar 2021
 9. Regional status søndag d. 17. januar 2021
 10. Regional status søndag d. 10. januar 2021
 11. Regional status søndag d. 20. december 2020
 12. Regional status søndag d. 13. december 2020
 13. Regional status søndag d. 6. december 2020
 14. Regional status søndag den 29. november 2020
 15. Regional status søndag den 22. november 2020
 16. Regional status søndag den 15. november 2020
 17. Regional status søndag den 8. november 2020
 18. Regional status søndag den 1. november 2020
 19. Regional status søndag den 25. oktober 2020
 20. Regional status søndag den 18. oktober 2020
 21. Regional status søndag den 11. oktober 2020
 22. Regional status søndag den 4. oktober 2020
 23. Regional status søndag den 27. september 2020
 24. Regional status søndag den 20. september 2020
 25. Regional status søndag den 13. september 2020
 26. Regional status søndag den 6. september 2020
 27. Regional status søndag den 30. august 2020
 28. Regional status søndag den 23. august 2020
 29. Regional status søndag den 16. august 2020
 30. Regional status søndag den 9. august 2020
 31. Regional status søndag den 2. august 2020
 32. Regional status søndag den 28. juni 2020
 33. Regional status søndag den 21. juni 2020
 34. Regional status søndag den 14. juni 2020
 35. Regional status søndag den 7. juni 2020
 36. Regional status mandag den 1. juni 2020
 37. Regional status søndag den 24. maj 2020
 38. Regional status tirsdag den 19. maj 2020
 39. Regional status mandag den 18. maj 2020
 40. Regional status søndag den 17. maj 2020
 41. Regional status torsdag den 14. maj 2020
 42. Regional status onsdag den 13. maj 2020
 43. Regional status tirsdag den 12. maj 2020
 44. Regional status mandag den 11. maj 2020
 45. Regional status søndag den 10. maj 2020
 46. Regional status onsdag den 6. maj 2020
 47. Regional status tirsdag den 5. maj 2020
 48. Regional status mandag den 4. maj 2020
 49. Regional status søndag den 3. maj 2020
 50. Regional status torsdag den 30. april 2020
 51. Regional status tirsdag den 28. april 2020
 52. Regional status mandag den 27. april 2020
 53. Regional status søndag den 26. april 2020
 54. Regional status torsdag den 23. april 2020
 55. Regional status onsdag den 22. april 2020
 56. Regional status tirsdag den 21. april 2020
 57. Regional status mandag den 20. april 2020
 58. Regional status søndag den 19. april 2020
 59. Regional status torsdag den 16. april 2020
 60. Regional status onsdag den 15. april 2020
 61. Regional status tirsdag den 14. april 2020
 62. Regional status mandag den 13. april 2020
 63. Regional status tirsdag den 7. april 2020
 64. Regional status mandag den 6. april 2020
 65. Regional status søndag den 5. april 2020
 66. Regional status torsdag den 2. april 2020
 67. Regional status onsdag den 1. april 2020
 68. Regional status tirsdag den 31. marts 2020
 69. Regional status mandag den 30. marts 2020
 70. Regional status søndag den 29. marts 2020
 71. Regional status torsdag den 26. marts 2020