Drift

På grund af vedligeholdelse af systemet vil Jobindsats.dk være utilgængelig indtil kl. 13.

Publikationer

På denne side finder du en samling af relevante materialer

Alle publikationer kan downloades som PDF'er, eller bestilles ved at rette henvendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering på jobindsats@star.dk

Brugerundersøgelser af Jobindsats.dk

I efteråret 2010 blev der gennemført to undersøgelser af brugernes anvendelse af og syn på portalen Jobindsats.dk.

Der blev dels gennemført en kvalitativ undersøgelse. Undersøgelsen blev gennemført som fokusgruppeinterview med inddragelse af en række jobcentre.

Dels blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som i store træk fulgte op på en tilsvarende undersøgelse, der blev gennemført i foråret 2008.

Formålet med undersøgelserne har været at skabe input til forbedringer af portalen. Der kan både være tale om nye målinger, men også om bedre brugervenlighed og dokumentation.

Begge undersøgelser viser, at brugerne generelt er meget tilfredse med Jobindsats.dk. Samtidig har de to undersøgelser bidraget med forslag og inspiration til ændringer og forbedringer.

De to undersøgelser fra 2010 samt spørgeskemaundersøgelsen fra 2008 kan læses i deres fulde længe nedenfor.

Fokusgruppeinterview fra 2010 
Spørgeskemaundersøgelse fra 2010
Spørgeskemaundersøgelse fra 2008

Jobindsats.dk - en verden af nye muligheder

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (daværende Arbejdsmarkedsstyrelsen) har udsendt en pjece, der viser, hvad Jobindsats.dk kan bruges til.

Jobindsats.dk har mange anvendelses muligheder. Portalen indeholder et utal af informationer, som jobcentre og kommunalbestyrelser kan bruge, når de skal træffe beslutning om indsats og prioritering.

Pjecen giver en introduktion til hvordan de beskæftigelsespolitiske aktører kan lære af hinanden – og af de bedste. Og der bliver langt bedre mulighed end hidtil for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Det er til gavn for de mennesker, der er omdrejningspunktet i arbejdet, nemlig de mennesker, der skal have skiftet passivydelser ud med job.  

Jobindsats - en verden af nye muligheder