Drift

På grund af vedligeholdelse, vil driften af Jobindsats.dk være ustabil fra kl. 17:00-23:00 d. 12.09.2019.

 

Resultat

Gem som favoritmåling

Kan ses på Min Side

Navn (maksimalt 60 tegn)

 
 
Luk
Kontanthjælp. Antal personer

  2017 2018
Antal personer Antal personer
Hele landet Visitationskategori i alt 111.345 102.450
Jobparat 40.022 35.244
Aktivitetsparat 70.163 66.254
Uoplyst 3.505 3.211

Kilde: Kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer, AMFORA
Anm.: Pga. efterregistreringer vil specielt den seneste måned, der findes data for, blive øget ved næste opdatering. Fra 1. januar 2016 indeholder målingen også Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension. Denne gruppe har ingen visitationskategori. Kontanthjælpsmodtagere indeholder også kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet. Fra 1. sept. 2015 er indført en integrationsydelse, der træder i stedet for uddannelses- eller kontanthjælp for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge samt personer, der ikke har opholdt sig lovligt i riget i sammenlagt mindst 7 år ud af de seneste 8 år. Fra 1. juli 2016 gælder dette for alle flygtninge og familiesammenførte udlændinge samt personer, der ikke har opholdt sig lovligt i riget i sammenlagt mindst 7 år ud af de seneste 8 år. Antallet af personer på integrationsydelse er voksende, men der er betydelig kommunal variation. I maj 2016 modtog ca. 7.000 fuldtidspersoner integrationsydelse. Indførelsen af integrationsydelse betyder, at udviklingen i uddannelses- og kontanthjælp efter 1. sept. 2015 skal tolkes med varsomhed. Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode.